MG Casino AB är beviljad Licens för landbaserad kasinospel.

SPELREGLER

Alla deltagare spelar mot dealern oberoende av vilka kort dina medspelare har. Målet i Black Jack ar at vinna over dealern genom at vara narmare poangsumman 21 an dealern. Blir poangsumman 22 eller mer forloras insatsen. Vinsten for spelaren ar lika mycket som denne har satsat. Om spelaren far 21 på grundgiven ar deta en Black Jack och spelaren vinner da 1,5 ganger sin insats, savida inte dealern också far Black Jack och ingen vinner. Nar alla spelare har gjort sina val och spelat sina hander ar det dags for dealern att dra kort. Dealern har inga valmojligheter i sit spel utan maste dra kort om poangsumman ar 16 eller mindre. Vid 17 eller mer maste dealern stanna. Om spelaren och dealern har samma poangsumma och dessa ar 17, 18 eller 19 vinner dealern. Vid 20, 21 eller Black Jack vinner ingen och spelarens insats ligger kvar. Black Jack vinner over 21.

Kortens värde

Ess raknas som 1 eller 11, kladda kort (knekt, dam, kung) raknas som 10 Ovriga kortraknas enligt sit eget varde.  Färger spelar ingen roll i Black Jack. Ess tllsammans med et kort vart 10 i grundgiven ar en sa kallad Black Jack. I andra fall an grundgiven raknas deta som 11 eller 21.

Spelet startar

Insatsnivaerna ar angivna vid spelbordet. Efer at spelarna har gjort sina insatser borjar dealern at dela grundgiven. Alla far forst två kort var och dealern et. Darefer valjer spelarna i tur och ordning om de vill dra kort, stanna, splita eller dubbla.

Split (delning)

Om spelaren på grundgiven har 2 kort av samma varde kan handen splitas tll två hander. Spelaren lagger tll en lika stor insats, dealern delar på korten och lagger tll yterligare et kort på vardera handen. Spelaren kan darefer spela vidare som vanligt och valja mellan at dra kort, stanna eller splita.

Undantaget ar split av tva Ess da endast 1 kort pa vardera handen erhalls. Spelaren kan da inte spela vidare pa dessa hander om inte yterligare Ess erhalls. Spelaren kan da splita igen. Om poangsumman pa nagon av dessa hander blir 21, raknas deta som just 21 och inte Black Jack.

Dubbling

Nar spelaren har poangsumman 7, 8, 9, 10 eller 11 pa sin hand kan spelaren valja atdubbla sin insats. Spelaren erhaller da endast et kort tll och maste darefer stanna. Spelaren far saledes en chans at vinna dubbelt sa mycket. Om dubbling gors pa en mjuk hand (hand med tva varden tex 7 eller 17) raknas Esset endast som 1 efer dubblingen.

Försäkring

Skulle dealerns forsta kort vara et Ess kan spelaren forsakra sin insats mot at dealern far Black Jack och darmed vinner deras insats. Spelare som vill forsakra sin insats betalar et belopp motsvarande halva sin insats. Far dealern Black Jack vinner spelaren tva ganger sin insats pa forsakringsspelet men forlorar grundinsatsen, vilket i praktken innebar at den som har forsakrat behaller saval grundinsatsen som forsakringen. Om dealern inte far Black Jack forlorar spelaren sin forsakringsinsats och spelet fortsater sedan som vanligt.

LÄGSTA INSTAS PER BOX ÄR 40:-
HÖGSTA INSATS PER BOX ÄR 225:-

Spelreglerna i Black Jack ar faststallda enligt lag och kontrolleras av Spelinspektonen.
Till deta kommer MG Casino ́s ordningsregler for spelet.

• Aldersgrans for deltagande i spelet ar 18 ar.
• Om spelare stor ordningen vid spelbordet har dealern rat at avvisa denne.
• Spelare far spela på flera spelrutor samtidigt. Dealern har dock rat at begransa antalet spelrutor for spelarna.
• Spelare far aldrig rora kort eller spelmarker under spelets gang.
• Morka kort ar inte tllatet.
• Om spelare erhaller et kort utan at ha begart det skall kortet erbjudas nasta spelare, som far
ta kortet, stanna, dubbla eller splita. Vill denne inte ha kortet erbjuds det vidare och slutligen
tll dealern om ingen annan tagit det. Inga kort far i nagon situaton brannas och tas ur spelet
utan at anvandas.
• Spelare far inte dra kort eller dubbla på Black Jack eller hard 21.
• Spelare far inte dubbla efer en split.
• Insatser for dubbling och split ska goras forst nar det ar spelarens tur.
• Split kan ske hur manga ganger som helst, aven vid split av ess.
• Vid dubbling på mjuk 17, 18, 19 och 20 (egentligen 7, 8, 9 och 10) raknas handens (forsta) Ess
endast som 1. Aven efer dubblingen.
• Nar skarkortet delas ut spelas hela given klart innan blandning sker, med undantag om korten
skulle ta slut och blandning maste ske mit under given.
• Bakomspel ar inte tllatet.
• Ingen spelare far delta enbart i forsakrings- eller Over/Under 13-spel. Inte heller på nagon
annans spelruta.
• Ingen har rat at krava rakning, utbyte eller blandning av korten.
• Vinstmarker maste losas in samma kvall.
• Vid eventuella tvister vid spelbordet ar dealerns beslut slutgiltgt.